حسین فهیمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

سینماگر متعهد، عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه سوره

علت وفات

جنگ

جانباز 70 درصد در جنگ تحمیلی