خسرو شجاع‌زاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر