پوران فرخ‌زاد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲/۱۱/۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد ادبی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر