سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵/۰۷/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

از مداحان ایرانی به زبانهای ترکی، فارسی و عربی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر