عباس نیرومند


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

موسیقی_ هنرمند پیشکسوت موسیقی استان کردستان

علت وفات

کهولت سن