داوود رشیدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲/۰۴/۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۶/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، تهیه‌کننده، مجری طرح

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر