ناصر برهان‌آزاد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

مدیر تولید سینما، بازیگر، مدرس دانشگاه

علت وفات

بیماری

ریوی

مطالعه بیشتر