سعید کشن‌فلاح


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۰۷/۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

کارگردان تئاتر، بازیگر

علت وفات

بیماری

دیابت، نارسایی کلیوی

مطالعه بیشتر