منصور گروسی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

شنا و واترپلو

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

توضیحات و جزئیات بیشتر

مرحوم گروسی در ادوار مختلف مربی تیم ملی، مدرس فدراسیون و مدیر فنی تیم های ملی ایران بود و چندین نسل از قهرمانان ایران را به جامعه ورزش معرفی کرده بود.