میر محمدجواد ذاکر طباطبایی خویی (سید جواد ذاکر)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۰۶/۳۱
تاریخ وفات: ۱۳۸۵/۰۴/۱۶
محل وفات: بیمارستان میلاد، تهران، ایران
محل دفن: قبرستان نو روبروی حرم فاطمه معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

سایر

مداحی نو، شور

علت وفات

بیماری

سرطان، مرگ سلول های مغزی

مطالعه بیشتر