عطا طاهری بویراحمدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۱/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر فولکلور استان کهکیلویه و بویراحمد

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر