پرویز ورجاوند


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳/۰۲/۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۰۳/۱۹
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد دانشگاه، باستان‌شناس و از فعالین سیاسی تاریخ معاصر ایران

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر