محمود شهبازی دستجردی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۱/۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۶۱/۰۳/۰۲
محل وفات: جاده اهواز به خرمشهر جبهه نهرخین، خوزستان، ایران
محل دفن: گلستان شهدای اصفهان، ایران


دلیل شهرت

نظامی

فرمانده سپاه پاسداران استان همدان و جانشین فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله

علت وفات

جنگ

در جنگ ایران و عراق در جاده اهواز به خرمشهر بر اثر اصابت خمپاره

مطالعه بیشتر