غفار حسینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۰۱/۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۷۵/۰۸/۲۰
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: روستای فرج آباد خمین، مرکزی، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

مترجم، استاد دانشگاه و از فعالین کانون نویسندگان ایران

علت وفات

قتل/ترور

از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای

مطالعه بیشتر