جلال آل احمد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲/۰۹/۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۴۸/۰۶/۱۸
محل وفات: اَسالِم، گیلان، ایران
محل دفن: بالای شبستان مسجد فیروزآبادی، شهر ری، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، منتقد ادبی و مترجم

علت وفات

نامعلوم

شمس آل احمد قویاً معتقد است که ساواک او را به‌قتل رسانده و شرح مفصلی در این باره در کتاب از چشم برادر بیان کرده است. سیمین دانشور، این شایعات را تکذیب کرده است

مطالعه بیشتر