ابوالحسن خوشرو


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۱۰/۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

خواننده و نوازنده موسیقی محلی مازندران

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر