بر اثر ازدحام و تراکم انبوه جمعیت در مراسم تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی در کرمان تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند


بر اثر ازدحام و تراکم انبوه جمعیت در مراسم تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی در کرمان تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند

اطلاعات شناسنامه ای حادثه تراکم جمعیت

تاریخ وقوع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
سال وقوع: ۱۳۹۸
ماه وقوع: دی
محل وقوع: ابتدای ورودی خیابان شهید بهشتی کرمان
تعداد افراد فوت کرده: ۵۶ نفر
تعداد افراد مجروح شده: ۲۱۳ نفر